Finsam blogg

FRAM uppmärksammas för uppföljningsmatris

FRAM har tagit fram en uppföljningsmatris för att följa att verksamheten följer ansökan till FINSAM. Vid diskussioner med Försäkringskassan kring utveckling av ett nytt uppföljningssystem för samordningsförbund uppmärksammades den uppföljningsmatris som FRAM jobbat fram för att följa att verksamheten följer ansökan till FINSAM.

MatrisFRAM