Finsam blogg

Nationella SUS-nätverket träffas kring nya uppföljningssystemet

Idag träffas SUS nätverket för sista gången innan sommaren. Syftet är att diskutera det nya uppföljningssystemet som ska ersätta SUS och bidra med de erfarenheter som gjorts under alla år med arbetet med SUS.

NyaSUS