Finsam blogg

FINSAM i Malmö utvecklar hemsidan i linje med lagen om elektronisk kommunikation

Nya direktiv i 6 kap 18 § i lagen om elektronisk kommunikation ställer andra krav på kommunikation för att lagkraven kring GDPR ska följas.  FINSAM i Malmö har därför i samarbete med hemsideleverantören Inka uppdaterat cookiehanteringen för att kunna hantera detta.

Läs om FINSAM i Malmös dataskyddspolicy och cookie hantering här!