Finsam blogg

FINSAM i Malmö följer kollektivavtal gällande tjänstepensioner som erbjuds medarbetare

Förmånskollen är en genomlysning av förmåner och rutiner. Syftet är att på ett övergripande sätt påvisa förbättringsåtgärder och även att skapa en förståelse för de förmåner som finns. Processen börjar med en genomlysning där information inhämtas. KPA ställer frågor om nuvarande situation gällande förmåner och frågor kan lyftas som kan vara av betydelse eller där det finns funderingar på vad som upplevs som oklara. Efter att genomlysningen är slutförd, sammanställs det en rapport med tillhörande handlingsplan. 

Genomlysningen visade att FINSAM i Malmö följer kollektivavtal gällande tjänstepensioner som erbjuds medarbetare