Finsam blogg

Finsam kopplar samman Arbetsförmedlingen och Funktionsstödsförvaltningen

Efter en beställning från en enhet inom Funktionsstödsförvaltningen har ett digitalt möte genomförts mellan en sektionschef på Arbetsförmedlingen och tre IPS-arbetsspecialister. Syftet var att reda ut vissa konkreta praktiska frågor och få mer information om Arbetsförmedlingens organisation.