Finsam blogg

Styrgrupp FRAM

Den sista styrgruppen för FRAM innan sommaren har följande dagordning.

  • Kort dragning av kommande rapport.
  • Gemensam diskussion kring komplettering till kommande rapport
  • Resultat och ”trender” från uppföljningsmatrisen.
  • Kundinriktad tjänstedesign en kvalitativ uppföljningsmetod
  • Den sammanhållna processen för deltagaren.
  • Den sammanhållna processen mellan samverkansparterna.
  • Följa upp hur åtagande följs utifrån ansökan.
  • Bevaka implementeringsmöjligheter.
  • Mötestider till hösten.
  • Lägesrapport från respektive organisation.