Finsam blogg

Styrgrupp Avanti 2.0

Styrgruppen för Avanti 2.0 träffades idag. På agendan stod en rapportering om inflöde av deltagare samt en presentation från Vaeksthusets kompetencecenter kring hur Avanti 2.0 skulle kunna jobba med deras koncept utifrån BIP forskningen.