Finsam blogg

Nationell kommunikation kring värdet av FINSAM - målgrupper

FINSAM i Malmö deltar i en arbetsgrupp som jobbar med framtagande av en nationell kampanj med syfte att visa värdet av den finansiella samordningen. Idag kretsade samtalen kring att definiera vilka målgrupper som skulle kunna vara aktuella för denna kampanj.