Finsam blogg

SUS nätverket diskuterar stöd till referensgrupp

FINSAM i Malmö har blivit inbjudna att delta i referensgrupp för framtagande av nytt rapporteringssystem som Försäkringskassan jobbar med. Idag träffades SUS nätverket och diskuterade strategier för att kunna stödja detta arbete.