Finsam blogg

Tjänstedesign på Make it work

Utredaren på FINSAM i Malmö har intervjuat deltagare på Make it Work i syfte att bland annat se om det finns bättre sätt och metoder att hålla deltagarna informerade om allt av vikt i deras planering mot arbete eller studier.