Finsam blogg

Styrelsemöte FINSAM i Malmö

Idag har FINSAM i Malmö sitt sista styrelsemöte innan sommaren. Följande står på dagordningen.

 1. Uppföljning inriktning FINSAM i Malmö 2019-2022
 2. Ekonomi 2021
 3. Uppföljning verksamhetsplan 2021
 4. Tertialrapport 1 2021
 5. Omdisponering av medel inom FRAM
 6. Ansökan Kryddgårdenmodellen
 7. Ansökan Utebliven etablering SFI
 8. Ansökan Kultur på recept
 9. SUS rapport april 2021
 10. Årsredovisning 2020
 11. Uppföljning Intern Styr och kontrollplan
 12. Vaeksthusets kompetenscentrum på FRAM och Malmökraften