Finsam blogg

"Tillsammans gör vi skillnad" - Målgrupper

Arbetet med en gemensam nationell kommunikation från samordningsförbunden rullar vidare under parollen "Tillsammans gör vi skillnad". FINSAM i Malmö är med i två arbetsgrupper. Den andra går under rubriken "Målgrupper" och träffades idag. Frågor som diskuterades var:

  • Förslag kampanjupplägg 
  • Vilka målgrupper vill vi nå?
  • Vad behöver vi ta reda på om dem?
  • Hur arbetar vi idag för att nå våra parter?
  • Vilka drivkrafter har de?
  • Vilka framgångsfaktorer och hinder finns?
  • Hur får vi dem intresserade av vårt arbete?
  • Hur bygger vi en dialog?