Finsam blogg

Styrgruppsmöte Malmökraften

Malmökraften har idag styrgruppsmöte. Följande står på dagordningen:

  1. Implementering återkoppling vad som blir nästa steg 
  2. Ekonomi 
  3. Nuläge projektledning, bland annat återkoppling utbildningen från Växthuset 
  4. Resultat 
  5. Utvärdering Sweco