Finsam blogg

Projektet Hälsofrämjande etablering har avslutats

Projektet, som medfinansierats av Euroepiska socialfonden, har stöttat nyanlända med ohälsa/funktionsnedsättning på vägen mot arbete eller studier under etableringsprocessen. FINSAM i Malmö satt med i styrgruppen för projektet Hälsofrämjande etablering som nu har avslutats. Det finns nu ett metodstöd som kan fungera som stöd och inspiration för fortsatt arbete.

Ta del av detta här!