Finsam blogg

FINSAM i Malmö inbjuden i referensgrupp som jobbar med uppföljning av FINSAM

FINSAM i Malmö har blivit inbjuden till en nationell referensgrupp som leds av Försäkringskassan med syfte att diskutera uppföljning av FINSAM. Idag träffas referensgruppen för första gången och pratar om syftet med projektet kring uppföljning och referensgruppens roll i detta.