Finsam blogg

Styrgrupp Malmökraften

Malmökraften har styrgruppsmöte idag och följande står på dagordningen.

  • Implementering
  • Ekonomi 
  • Vad är godkända mål?
  • Nuläge projektledning bla återkoppling SWECO
  • Resultat 

esf