Finsam blogg

Arbetsgrupp REKO

Idag har arbetsgruppen för samarbetet kring REKO träffats. Följande var uppe för diskussion:

* Försäkringskassan redogör för de anteckningar som gjorts i dagboksform den senaste månaden kring vad som sker i kontakten mellan rehabkoordinatorerna och handläggarna på försäkringskassan. Frågorna som kommer in är vanligen följande: 

  • vem handläggaren är,
  • kontaktuppgifter,
  • hur länge ersättning är beviljad
  • vad händer i ärendet

* En diskussion kring liknande arbetssätt på de tre mottagningarna inom öppenvården har inletts.

* Försäkringskassan informerar om auskultationer och möjligheter kring dessa.