Finsam blogg

Regionalt nätverk FINSAM i Skåne

Idag träffades det regionala nätverket för FINSAM i Skåne. Följande dryftades:

  1. Dialog med AF angående deras delaktighet i olika sammanhang (styrgrupper, styrelser, insatser, etc.)
  2. Gemensamt digitalt system/portal där man kan dela dokument i styrelser och även signera digitalt. 
  3. Nästa möte hålls 21-06-07 kl. 10.00 – 12.00. Ragnar är sammankallande.