Finsam blogg

Styrelseprotokoll underskrivet

Nu är protokollet för styrelsemötet den 19 mars 2021 underskrivet.

Läs protokollet i sin helhet här!