Finsam blogg

Styrgruppsmöte Malmökraften

Malmökraften hade styrgruppsmöte idag. Följande avhandlades:

  1. Ekonomi
  2. Nulägesbeskrivning + resultat
  3. Metodgenomgång
  4. Vilka ämnen och/eller frågor, utifrån projektmål, ser jag är viktigt och värdefullt att lyfta för dialog i styrgruppen under 2021?  
  5. Ska vi bjuda in ISF till att presentera arbetet de gör med effektutvärderingen av Malmökraften?