Finsam blogg

Storstadssamtal kring utveckling av progressionsmätning digitalt

Idag träffades samordningsförbunden i Stockholm stad, Göteborg, Uppsala och Malmö och diskuterade utveckling av progressionsmätning digitalt.

Samordningsförbundet i Stockholm stad håller via en Vinnovasatsning på att jobba fram ett förslag på en app som kan användas för progressionsmätning. Utifrån deras arbete diskuterades förutsättningarna för att använda digitala verktyg och möjligheterna med detta.