Finsam blogg

Styrelsemöte FINSAM i Malmö

På fredag har FINSAM i Malmö sitt andra styrelsemöte för året. Följande står på dagordningen:

  1. Månadsrapport Avanti 2.0 och FRAM
  2. Lägesrapport Malmökraften
  3. Tertialrapport 1 2021
  4. Lägesrapport inkomna problemformuleringar
  5. Uppföljning ”Inriktning FINSAM i Malmö” 2019-2022
  6. Ekonomi 2021
  7. Uppföljning verksamhetsplan 2021
  8. SUS rapport februari 2021
  9. Årsredovisning 2020

FINSAMiMalmö