Finsam blogg

DUA har styrgruppsmöte

Idag träffas DUA:s styrgrupp.  Bland annat kommer jobbspår att diskuteras och samtal med andra styrgrupper för lokala överenskommelser.