Finsam blogg

Chefsnätverk träffas i FINSAM

FINSAM i Malmö erbjuder de högsta tjänstepersonerna i Malmö inom primärsjukvården och psykiatrin, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Arbetsmarknad/socialtjänst och Funktionsstöd i Malmö stad att träffas två gånger per år. Idag träffades nätverket och enades kring följande dagordning inför de framtida samtalen:

  • Att få två tillfällen/år att träffa de högsta tjänstepersonerna i Malmö samlat.
  • Att få möjlighet att se in varandras framtid för att se vilka förändringar som skall komma så att de kan hjälpas åt att stödja varandra i dessa och ta bort friktion som skulle kunna uppstå.
  • Tillfälle att presentera vad som upptar varandras tid och bland annat utifrån detta kunna ges möjligheten att initiera/förstärka nödvändiga samarbeten.
  • En kort presentation från FINSAM i Malmö om innevarande års verksamhetsinriktning, budget, pågående projekt samt inkommande förslag på projekt.