Finsam blogg

Arbetsgrupp REKO

Årets första arbetsgrupp för REKO överenskommelsen mellan vuxenpsykiatrin och Försäkringskassan träffades idag. 

Presentation överenskommelse

Ann Walestrand presenterar den överenskommelse som ligger till grund för samarbetet 2021-2022 och diskussioner från styrgruppsmöte 9/2 .

Försäkringskassan informerar inför hela arbetsgruppen ute på alla mottagningarna digitalt en gång /termin kring gemensam planering och hur denna planering kan synkas med annan planering utanför mottagningarna.

Om möjligt ska sjukersättning och aktivitetsersättning också kunna informera ute på mottagningarna utifrån generell info och tänkta flöden i dessa ärendeslag. Behovet av dessa ser olika ut på de olika mottagningarna.

Nästa samtal

Nästa tid för samtal i arbetsgruppen är 26/4 kl. 9.00-10.00