Finsam blogg

FRAMs första styrgruppsmöte

Idag har FRAM sitt första styrgruppsmöte sedan projektstart. Följande står på dagordningen:

  1. Presentation av medlemmar i styrgruppen för FRAM
  2. Genomgång av styrgruppsrapport/kommande månadsrapport.
  3. Vilka stående punkter vill styrgruppen ha på dagordningen i fortsättningen?
  4. Mötesfrekvens
  5. Tidsfrist för hur länge ett ärende får stå kvar i kö om ärendet blir fördröjt.
  6. Frågan om ifall Malmökraftens deltagare ska prioriteras?
  7. Övrigt