Finsam blogg

Styrgruppsmöte Avanti 2.0

Idag har Avanti 2.0 styrgrupp för första gången sedan projektets start. Frågor för dagen är:

  • Lägesrapporter med fokus på utmaningar, framgångar och resultat
  • Driftsfrågor