Finsam blogg

Styrgrupp Malmökraften

Idag hade Malmökraften styrgruppsmöte. Bland annat stod följande på dagordningen:

  • Utvärdering från Sweco
  • Ekonomi
  • Samarbete med psykiatrin
  • Resultatrapportering
  • Metodutvecklingsmätning