Finsam blogg

Nationell referensgrupp kring kommunikation om FINSAM

Idag träffas den nationella referensgruppen kring kommunikation om FINSAM. Syftet med denna är att skapa en kanal för att lära av varandra, lyssna in och få större kännedom om det som sker, få en bättre förståelse för våra intressenter och
hur vi kan nå dem samt arbeta tillsammans för att skapa större effekt, bli mer samstämmiga och tydliga i kommunikationen kring FINSAM i Sverige.

Idag står följande på agendan:

  • Vilka problem ser ni  som vi kan lösa tillsammans med kommunikation? (Vad säger er omvärldsbevakning)
  • Vad behöver vi ta reda på/analysera/få mer kunskap om?
  • Tankar och idéer och kanske lite goda exempel?

FINSAM