Finsam blogg

Styrgruppsmöte i samarbete mellan Försäkringskassan och Vuxenpsykiatrin Malmö/Trelleborg

2017-2018 finansierade FINSAM i Malmö ett samarbete mellan Försäkringskassan och Vuxenpsykiatrin Malmö som utvecklats via överenskommelser om samarbete. Idag träffades styrgruppen för denna överenskommelse. Följande stod på dagordningen:

  1. Nuläge i våra organisationer
  2. Genomgång av vår överenskommelse
  3. Hur ska vi följa upp mål och effekter?
  4. Arbetsordning
    • mötestider för styrgrupp och arbetsgrupp
    • uppdrag till arbetsgrupp , vad ska ske under projekttiden?