Finsam blogg

Styrgrupp FACT/Konsultation

Idag träffas styrgruppen för FACT. Följande står på dagordningen

  • Rapport Konsultationsgrupp
  • Rapport Integrerat FACT-team
  • Inriktningsbeslut 200604
    • Utrullning av team nummer två hösten 2020
    • Implementeringsplan
    • Samarbetsavtal
  • Ny mötestid, vad behövs göras innan projektslut?