Finsam blogg

FINSAM bjuds in för att dela med sig av sina erfarenheter kring LFA och projektledning

Idag har FINSAM bjudits in av bland annat MFF, BOOST och KC Malmö för att dela med sig av sina erfarenheter kring att skapa hållbara projekt som leder till förändring.

FINSAM ska under våren jobba med ett faktiskt case tillsammans med ett antal aktörer för att visa på olika modeller för hållbara projektsatsningar.