Finsam blogg

FINSAM samlar kommunikatörer runt FRAM och Avanti 2.0

Under januari har kommunikatörer i FINSAMs medlemmar tillsammans med projektägare samlats för en gemensam kommunikation kring uppstarten av FRAM och Avanti 2.0.