Finsam blogg

Styrgrupp Malmökraften

Idag träffas Malmökraftens styrgrupp. På agendan står:

  1. Ekonomi
  2. Nulägesbeskrivning + resultat
  3. Hur lång tid deltar deltagarna i Malmökraften 2.0? 
  4. Vad händer efter 2022?