Finsam blogg

Samarbete mellan Försäkringskassan och Vuxenpsykiatrin Malmö/Trelleborg fortsätter 2021-2022

Under 2017-2018 drevs ett FINSAM projekt för att etablera ett samarbete utifrån rehabkoordinatorer som jobbade på de två öppenvårdsmottagningarna inom vuxenpsykiatrin i Malmö. Detta samarbete fortsätter  genom en förnyad överenskommelse i ytterligare 2 år.

Läs hela överenskommelsen här: Överenskommelse