Finsam blogg

SUS uppdateras

Det nationella SUS nätverket har träffats och diskuterat vilka justeringar som behöver göras utifrån uppdateringar i SUS som gjordes i höstas.

Uppdateringen av SUS i oktober har inneburit att en del rapporter tar fram annan information än tidigare och SUS ansvarig i bland annat Centrala Östergötland har tillsammans med försäkringskassans IT-avdelning gjort ett gediget arbete för att åtgärda detta.

NyaSUS