Finsam blogg

FINSAM i Malmö under 2021

Styrelsen i FINSAM i Malmö har tagit fram nedanstående verksamhetsplan som förbundet kommer jobba efter 2021. De mål som gäller för förbundet är:

Att på en strategisk nivå öka kunskapen om medlemmarnas uppdrag, organisation och utmaningar i syfte att arbeta proaktivt i frågor som rör arbetslivsinriktad rehabilitering.

Att stärka samverkan genom att erbjuda våra tjänster i olika samverkansforum.

Att stärka samarbetet och kunskapen mellan Finsams parter och sjukvården.

Att öka kunskapen bland Finsams parter om frågor av betydelse inom området arbetslivsinriktad rehabilitering

Förbundets individinriktade insatser ska nå minst 2500 Malmöbor. Insatserna ska syfta till att Malmöborna kommer i arbete/till studier eller bryter rundgången i sin rehabilitering.

Att säkerställa en god beredskap inför det att Malmökraften avslutas 2022

Läs hela verksamhetsplanen här: Verksamhetsplan2021