Finsam blogg

Samordningsförbunden i storstäderna träffas kring rapport om arbetslöshet

Samordningsförbunden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala träffades idag via Teams och fick en dragning av en rapport från arbetsförmedlingen, " Storstadsregionernas arbetsmarknad, Befolkning, sysselsatta och arbetslösa över en konjunkturcykel (2007-2018)".

Utöver detta inleddes också diskussioner kring vilka områden som hade varit intressant att utbyta erfarenheter kring under 2021.

AFrapport

Storstadsregionernas...