Finsam blogg

Årets sista styrgrupp på Malmökraften

Idag hade styrgruppen för Malmökraften det sista styrgruppsmötet för året där ekonomin och resultaten redovisades. Projektledningen har tillsammans med medarbetarna och ESF fått igång administrationen och har också kommit igång med att hantera alla de åtagande som ligger i projektansökan.  

Under året har 2088 st Malmöbor tagit del av insatser från Malmökraften och 561 har kommit ut i arbete eller studier i mitten på december. En utvärdering av Sweco har satts igång under året, ett metodstöd håller på att utvecklas och ISFs effektutvärdering rullar på enligt plan.