Finsam blogg

Uppstartsmöte Avanti 2.0

På torsdag kommer FINSAM i Malmö träffa projektledningen på Avanti 2.0 och ha en uppstartsdiskussion med följande dagordning:

  1. Arbetsmiljöansvar i Avanti 2.0
  2. Avslut av Avanti i SUS
  3. Starta upp Avanti 2.0 i SUS
  4. Diskutera det formella beslutet från styrelsen
  5. Hur jobba med månadsuppföljningen av Avanti 2.0 första halvåret
  6. Kommunikation i media av Avanti 2.0 start