Finsam blogg

Styrgruppsmöte Malmökraften

Idag hade styrgruppen för Malmökraften styrgruppsmöte. Följande avhandlades:

  1. Utmaningar i att hitta aktiviteter till Försäkringskassans målgrupp 
  2. Ekonomi 
  3. Nulägesbeskrivning och resultat
  4. Rekrytering av arbetsmarknadssekreterare
  5. Extraresurs i projektet