Finsam blogg

ISF pratar med Malmökraften om sin effektutvärdering.

ISF genomför en effektutvärdering av samordningsförbunden i Sverige på uppdrag av regeringen. Malmökraften är ett projekt som kommer följas upp i denna satsning.

På fredag kommer ISF att träffa projektledningen på Malmökraften och diskutera nuläget enligt följande dagordning

  • Inledande återkoppling och sammanhangsmarkering. Vad går ISFs effektutvärderingen ut på? Varför görs den? Vem är motttagare?
  • Hur går arbetet med ISFs effektutvärdering nu? Tidsplan
  • Möjligheter att resonera kring Malmökraften 2.0 utifrån effektutvärdering av Malmökraften 1.0
  • Vilka lokala ytor finns det i Malmö som skulle vara intresserade av effektutvärderingen för 1.0? Styrgrupp, FINSAMs styrelse, Arbetsförmedlingen lokalt/regionalt, SÖK, nämnder i staden m.m.