Finsam blogg

Styrgruppsmöte Malmökraften

Idag träffades styrgruppen för Malmökraften. På styrgruppsmötet diskuterades ekonomin i projektet, målen för projektet utifrån en ESFkontext samt behovet av att utveckla metoder för att alla deltagare skall få tillgång till aktiviteter som leder till arbete och studier.