Finsam blogg

Styrelsemöte FINSAM i Malmö

På fredag har FINSAM styrelsemöte med följande dagordning:

  • Ekonomi utfall mot budget, flerårsprognos, strategi eget kapital, omfördelning av kostnader inom projekt
  • Uppföljning verksamhetsplan 2020
  • SUS rapport
  • Inför verksamhetsplan 2021
  • Malmökraften
  • Tertialrapport  2 2020
  • Delårsredovisning 2019
  • Attest och delegationsordning 2021
  • Stickprov på projekt 
  • Beslut om ny representant från Arbetsförmedlingen i FINSAM Malmö