Finsam blogg

Chefsnätverk träffas kring vad som upptar medlemmarnas tid.

Idag träffades de högsta företrädarna för respektive medlem och diskuterade vad som upptar organisationernas tid. Detta nätverk träffas två gånger per år med nedanstående agenda och syfte:

•Att få två tillfällen/år att träffa de högsta tjänstepersonerna i Malmö samlat.

•Att få möjlighet att se in varandras framtid för att se vilka förändringar som skall komma så att Ni kan hjälpas åt att stödja varandra i dessa och ta bort friktion som skulle kunna uppstå.

•Tillfälle att presentera vad som upptar Er tid och bland annat utifrån detta kunna ges möjligheten att initiera/förstärka de samarbeten Ni behöver.