Finsam blogg

Digitalt seminarium kring rättspsyk

FINSAM i Malmö arrangerar idag ett digitalt seminarium för medarbetare i det förstärkta samarbetet. Kurator från rättspsykiatrin kommer föreläsa om hur de arbetar för handläggare i det förstärkta samarbetet.