Finsam blogg

Vaekshusets forskningscenter kommer tillbaka i höst med ytterligare föreläsningar

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) är en studie gjord av Væksthusets Forskningscenter i Danmark. Den är, både nationellt sett i Danmark, och internationellt sett, den mest omfattande vetenskapliga studien kring progressionsmål som har undersökt vad som faktiskt fungerar för att få människor i utsatta situationer i arbete.

Charlotte Liebak Hansen, forskningschef på Væksthusets Forskningscenter, kommer att presentera utvalda resultat från denna forskningsstudie som hon har varit projektledare för. Föreläsningen kommer att fokusera på vad det är som är de mest avgörande faktorerna för att människor i utsatta situationer kommer ut i arbete och även vilka insatser som fungerar bäst. Presentation kommer också att beröra betydelsen de professionella har för att få medborgare ut i arbete.

Se mer under FINSAM föreläsningar för tider för detta!