Finsam blogg

Styrgruppsmöte Aktivitetscenter

Aktivitetscenter har styrgruppsmöte idag och har följande dagordning.

  1. Styrgruppsrapport
  2. Tertialrapporten
  3. Hösten och avslut av Aktivitetscenter
  4. Ansökan och FRAM
  5. Lägesrapport respektive organisation