Finsam blogg

Hur ska jag förhålla mig till det ”nya normaltillståndet” i mitt ledarskap och i mitt arbetssätt?

Mycket av det normala har under några månader förändrats på grund av den jättelika pandemin. Detta påverkar våra arbetssätt, våra möten, vårt ledarskap och vår kontakt med omvärlden. Under 30 minuter kommer du/ni få lyssna på insikter kring det nya normaltillståndet  och hur vi förhåller oss till detta.

Nicklas Lindersson, och Alexandra Furst från PwC guidar oss igenom detta genom att dela med sig av sina erfarenheter i syfte att kunna ställa om vårt mindset och hur vi ska förhålla oss i frågor som ledarskap och nya arbetssätt.