Finsam blogg

Erfarenhetsutbyte kring förrehabilitering i Stockholm och i Malmö via FINSAM

Idag kommer representanter från Aktivitetsplatsen i Stockholm och Aktivitetscenter i Malmö samt förbundscheferna i Samordningsförbunden i Malmö och Stockholm träffas för att utbyta erfarenheter kring förrehabiliterande insatser. Läs mer om respektive insats här.

Aktivitetsplatsen I Stockholm                      
https://samordningstockholm.se/news/aktivitetsplatsen/

Aktivitetscenter i Malmö
https://www.finsamimalmo.se/Detta-g%C3%B6r-vi/P%C3%A5g%C3%A5ende-insatser/ItemId/40